Πώς οι διευθυντές μπορούν να συνεισφέρουν στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση;

  Πώς οι διευθυντές μπορούν να συνεισφέρουν στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση;

??????????? (3)      Ο διευθυντής ως σχολικός ηγέτης κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αλλά και την εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον. Με τη στάση του μπορεί να καθορίσει τις σχολικές πολιτικές διαπολιτισμικότητας αλλά και να υιοθετήσει τις κατάλληλες πρακτικές ώστε να μειώσει τον αποκλεισμό κάποιων μαθητών.

       Αρχικά, καλλιεργώντας ένα κλίμα κοινωνικής δικαιοσύνης, σεβασμού και εμπλοκής όλων των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, μπορεί να προωθήσει την αποδοχή της διαφορετικότητας, την καταπολέμηση του αποκλεισμού αλλά και κάθε μονοπολιτισμικής θεώρησης/ πρακτικής.  
   
       Επιπροσθέτως, ο διευθυντής μπορεί να διερευνήσει τη χρηματοδότηση, να εισηγηθεί την πρόσληψη δίγλωσσων εκπαιδευτικών στην σχολική μονάδα αλλά και να φροντίσει για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση του σχολικού προσωπικού. Η πολιτισμική συνείδηση όλων των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση είναι άλλωστε προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων (αλλά και της προσωπικής του επαγγελματικής ανάπτυξης) βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες των πολιτισμικών δυνάμεων που συνυπάρχουν στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά σχολεία.

        Επιπλέον, ο διευθυντής μπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας. Υιοθετώντας και προωθώντας την συνεργατική κουλτούρα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές αλλά και τους γονείς, μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η συνεργασία αυτή ωστόσο δεν πρέπει να περιορίζεται εντός της σχολικής μονάδας. Η συνεργασία του διευθυντή με άλλα σχολεία (ανταλλαγή απόψεων, συνεργατική έρευνα δράσης, κοινές εκδηλώσεις), εξειδικευμένο προσωπικό ή διάφορους πολιτισμικούς οργανισμούς θα χαρίσει στους μαθητές πολύτιμες εμπειρίες και στους εκπαιδευτικούς χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.
      Επίσης, η ενθάρρυνση εκ μέρους του για εμπλοκή και ανάληψη ηγετικών ρόλων από τους  εκπαιδευτικούς και τους γονείς με στόχο την προώθηση των διαφορετικών πολιτισμών αλλά και την κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας, θα επιτύχει την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικής κουλτούρας.

      Συμπερασματικά, ο ρόλος των διευθυντών στη προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας. Οι διευθυντές οφείλουν να υιοθετούν θετικές στάσεις απέναντι στην διαφορετικότητα και να θέτουν ξεκάθαρους στόχους και  πολιτικές για την προώθηση της. 

                                                                                    Ιορδανίδου Ροδονίκη
                                                Φιλόλογος-Εξειδικευμένη στην Ειδική Αγωγή

Βιβλιογραφία:
Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ.,(2013). Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πολιτικές Πεποιθήσεις και Παιδαγωγικές Πρακτικές, Αθήνα: Διάδραση.

Εκπαιδευτικό Στέκι


Αποκλειστική Αρθρογραφία για το City Portal Salute Salonica


Στην ίδια κατηγορία