Σχεδιάζεται νέο σύστημα εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αποτέλεσμα εικόνας για νέο σύστημα εισφορών 

 

Ένα νέο σύστημα εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες, χωρίς την τροποποίηση των ποσοστών κρατήσεων, τα οποία θα παραμείνουν ενιαία για όλους φέρεται να εξετάζει το υπουργείο Εργασίας.

Η καταστρατήγηση της αρχής της αναλογικότητας εισφορών - παροχών με το Νόμο Κατρούγκαλου παρέχει κίνητρα για την έξοδο των ελευθέρων επαγγελματιών από την κοινωνική ασφάλιση, οδηγώντας στην εισφοροαποφυγή και στην εισφοροδιαφυγή.

Είναι ενδεικτική η κατάρρευση των δηλωθέντων εισοδημάτων το 2016 κατά 20% από ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων.

Το υπουργείο Εργασίας αποδέχεται την ύπαρξη προβλήματος, ιδιαιτέρως στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ωθούνται στην έξοδο από την ασφάλιση εξαιτίας της υψηλής επιβάρυνσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι επαγγελματίας με εισόδημα 60.000 ευρώ υποχρεώνεται να πληρώσει εισφορές 18.000 ευρώ, για να λάβει τελικώς μια σύνταξη που δεν θα αντιστοιχεί καν στις εισφορές που κατέβαλε.

Έτσι, εξετάζεται ήδη ένα άλλο σύστημα το οποίο θα παρέχει κίνητρα για διατήρηση της ασφάλισης των συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών και δεν θα αποτελεί αντικίνητρο για τη συνέχιση της ασφάλισής τους, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση από τον συνδυασμό φόρων και εισφορών, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 60% του εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο σχεδιάζει ένα νέο σύστημα εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς την τροποποίηση των ποσοστών κρατήσεων, τα οποία θα παραμείνουν ενιαία για όλους.

Η αλλαγή πιθανότατα να επικεντρωθεί στο ασφαλιστέο εισόδημα ώστε να προκύψουν μειώσεις στο τελικό ποσό και θα εφαρμοστεί με ορίζοντα τον Ιανουάριο του 2019, ώστε να υπάρχει χρόνος να μελετηθεί επαρκώς και να εγκριθεί από τους θεσμούς.

 

ΠΗΓΗ