Πώς να διαγράψετε το αυτοκίνητό σας με 20 ευρώ

Αποτέλεσμα εικόνας για αυτοκινητα 

 

Εγκύκλιος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει τη δυνατότητα για διαγραφή των ΙΧ που έχουν καταστραφεί ή αποσυρθεί μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2004


Τη δυνατότητα για διαγραφή των ΙΧ που έχουν καταστραφεί ή αποσυρθεί μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2004 με ένα παράβολο 20 ευρώ δίνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που υπογράφει ο επικεφαλής της κ. Γιώργος Πιτσιλής.  


Η εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν την 4 Μαρτίου 2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση ως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004) να υποβάλλουν δήλωση διαγραφής από το μητρώο οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος. 

Αυτό που χρειάζεται για να γίνει δεκτή η υποβολή της δήλωσης είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος να καταβάλλει ένα παράβολο αξίας 20 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, αν διαπιστωθεί ότι η δήλωση του φορολογούμενου είναι ψευδής τότε προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ. 

Η εγκύκλιος που έρχεται σε εφαρμογή διάταξης που ψηφίστηκε πρόσφατα ορίζει ότι εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή και ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση με ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν έχει υποβάλει με την αίτησή του δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση του οχήματος έγινε νωρίτερα (π.χ. από την πυροσβεστική ή την αστυνομία). Στις περιπτώσεις αυτές ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το έγγραφο.

 

ΠΗΓΗ 

Στην ίδια κατηγορία