Ολοκληρώνεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, του Δήμου Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης, πρωτοπορώντας για ακόμη μια φορά στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξυπηρέτησης του πολίτη ολοκληρώνει τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την περιοχή του, σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( Σ.Β.Α.Κ ) είναι στρατηγικά σχέδια, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών, παρέχοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Περιλαμβάνουν προτάσεις για παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στις καθημερινές δραστηριότητες με βιώσιμους τρόπους μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες), μειώνοντας τη ρύπανση και την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνοντας την ασφάλεια, βελτιώνοντας την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Η περιοχή του Δήμου Θέρμης αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, πόλο έλξης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, που αναζητούν ένα νέο και αναβαθμισμένο τόπο εγκατάστασης. Η πληθυσμιακή αύξηση του Δήμου από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα τον κατατάσσει στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους Δήμους της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εμφάνιση σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής και την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος.

Μια περιοχή προσελκύει νέους κατοίκους και επιχειρήσεις, αν υπάρχει αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος προχώρησε την ανάπτυξη του Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στους οικισμούς που γνώρισαν γρήγορη πληθυσμιακή αύξηση. Ταυτόχρονα, θέτει τις βάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης και ελκυστικότητας των μικρότερων και των ορεινών οικισμών.

Κεντρική επιλογή του Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης είναι η οργάνωση ενός νέου, φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών στην περιοχή του.Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης:

 

 • Ενισχύει τις λειτουργίες των τοπικών κέντρων για τη διευκόλυνση της κάλυψης των καθημερινών και άμεσων αναγκών των κατοίκων και τη μείωση των μετακινήσεων.
 • Προωθεί την υλοποίηση πεζοδρομήσεων και αναπλάσεων για την υποστήριξη της χρήσης εναλλακτικών και ήπιων μέσων μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση).
 • Μειώνει τα μελανά σημεία, δηλαδή τις θέσεις υψηλής επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου.
 • Προτείνει μέτρα για τη διαχείριση της στάθμευσης και τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης στα κέντρα των οκισμών του Δήμου.
 • Ενισχύει τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και προωθεί τις συνδυασμένες μεταφορές.
 • Προάγει την υλοποίηση δράσεων από πλευράς Δήμου για την εκπαίδευση, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα, προκειμένου να αλλάξει τις συνήθειες μετακίνησής τους.
 • Βελτιώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας.
 • Στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2.

 

Για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θέρμης ακολουθήθηκαν τα βήματα που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εκπόνησή του επιδιώχθηκε η διαρκής και ενεργός συμμετοχή τόσο των πολιτών, όσο και των ενδιαφερόμενων και των καθ’ύλην αρμόδιων φορέων:

 

 • Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαβουλεύσεις: στα Βασιλικά, στον Τρίλοφο και στη Νέα Ραιδεστό (μια ανά Δημοτική Ενότητα) με τους πολίτες και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής του Δήμου. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για την περιοχή στην οποία ζουν και εργάζονται. Οι προτάσεις των πολιτών συμπεριλήφθηκαν στις δράσεις του Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης.
 • Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με φορείς που υλοποιούν ή προγραμματίζουν έργα και παρεμβάσεις στην περιοχή του Δήμου Θέρμης (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και επισημάνθηκε η ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με τον Δήμο.
 • Πραγματοποιήθηκε έρευνα ερωτηματολογίου στους κατοίκους τριών αντιπροσωπευτικών οικισμών του Δήμου Θέρμης (Θέρμη, Πλαγιάρι, Περιστερά), για την καταγραφή των συνηθειών μετακίνησης των κατοίκων, καθώς και των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές μετακινήσεις τους εντός του Δήμου Θέρμης, αλλά και στη σύνδεσή του με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 • Το Σχέδιο παρουσιάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης και συζητήθηκαν οι τελικές του προτάσεις.

 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θέρμης είναι ένα δυναμικό εργαλείο σχεδιασμού.

 

 • Προβλέπει ένα πλέγμα δεικτών για την παρακολούθησή του.
 • Προβλέπει διαδικασίες για την αξιολόγησή του.
 • Αξιολογείται περιοδικά και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες.

 

Την Τρίτη 8 Μαρτίου θα δοθεί συνέντευξη τύπου, για την παρουσίαση του ΣΒΑΚ στο Δήμο Θέρμης

  Εικόνα επαφής

 1ο χλμ. Θέρμης - Τριαδίου (Gold Center, Κτίριο 9) Θέρμη - Θεσσαλονικη 57001 - Τ.Θ. 60497Ελλαδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@anatoliki.gr

Τηλέφωνο: +30 2310 463.930

Τηλεομοιοτυπία: +30 2310 486.203