Πώς οι φωνές των παιδιών μπορεί να βοηθήσουν στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών το 1959, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μιλήσουν και να ακουστούν για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί ή τους ενδιαφέρει μέσα σε ένα σχολείο, όπου φοιτούν. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η συμπεριληπτική εκπαίδευση (η μάθηση όλων των μαθητών), μειώνεται ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση. Παράλληλα, προωθείται η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και συμμετοχής όλων των μαθητών στις εντός και εκτός σχολείου δραστηριότητες. Σημαντικό είναι να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη οι φωνές όλων των παιδιών που ήδη περιθωριοποιούνται ή αποκλείονται, είτε γιατί είναι αδύναμοι μαθητές ή έχουν κριθεί ως να έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή είναι παιδιά μεταναστών κ.ά.

 Agogi

Οι συμπεριληπτικοί ηγέτες οφείλουν να ενθαρρύνουν όλα τα παιδιά να εκφράζουν  τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους για θέματα που τα αφορούν άμεσα και τα οποία βιώνουν σε κοινωνικό, πολιτισμικό και συναισθηματικό επίπεδο. Ακούγοντας τις φωνές των παιδιών, ο ηγέτης μπορεί να ανιχνεύσει και να βγάλει στην επιφάνεια προβλήματα ή καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σταδιακά στην περιθωριοποίηση τους. Προτρέποντας όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στα σχολικά ζητήματα, επιτυγχάνεται η δημοσιοποίηση των απόψεών τους για το σχολείο και τις εμπειρίες που αποκτούν σε αυτό. Τέλος, οι απόψεις των παιδιών, αν ληφθούν σοβαρά υπόψη, είναι εφικτό να επιφέρουν βελτίωση στα σχολεία σε σχέση με τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης προς όφελός τους.

 Agogi

Για να εμπλακούν τα παιδιά στη λήψη αποφάσεων για τα σχολικά θέματα, ακολουθείται κάποια διαδικασία. Πρώτον, καταγράφονται οι γνώμες τους γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Στο σημείο αυτό χρησιμοποιούνται ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως η συνέντευξη παιδιών ή το σχέδιο, το οποίο προσφέρεται κυρίως για παιδιά νηπιακής ηλικίας, ως βασικός τρόπος έκφρασης τους, με την ταυτόχρονη επικοινωνία και συνομιλία με τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, μελετώνται και αναλύονται ενδελεχώς αυτά που έχουν εκφραστεί από τα παιδιά που βιώνουν καταστάσεις περιθωριοποίησης, με σκοπό την ερμηνεία και την εύρεση λύσεων στα θέματα που θίγονται.

 Agogi

Ιορδανίδου Ροδονίκη

Φιλόλογος – Εξειδικευμένη στην Ειδική Αγωγή

 Agogi

Βιβλιογραφία

Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ. Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Εκπαίδευση.

Αθήνα: Διάδραση 2013.

 

Απο το Θεσσαλονίκης Δρώμενα   Για το City Portal Salute Salonica

Στην ίδια κατηγορία